نمایشگاه رنگ رزین تبریز ۱۴۰۲ دوازدهمین دوره

نمایشگاه رنگ رزین تبریز ۱۴۰۲ دوازدهمین دوره، در تاریخ ۳۱ خرداد الی ۳ تیر در محل دایمی نمایشگاه های تبریز برگزار می گردد. نمایشگاه رنگ رزین تبریز ۱۴۰۲ دوازدهمین دوره…

تبریز پلاست

نمایشگاه تبریز پلاست ۱۴۰۱ بیستمین دوره

نمایشگاه بین المللی تبریز پلاست، لاستیک، پلاستیک، ماشین- آلات و تجهیزات وابسته ۱۴۰۱ بیستمین دوره در تاریخ ۲۹ خرداد الی ۱ تیر برگزار می گردد.