تبریز پلاست

نمایشگاه تبریز پلاست 1401 بیستمین دوره

نمایشگاه بین المللی تبریز پلاست، لاستیك، پلاستیك، ماشین- آلات و تجهیزات وابسته 1401 بیستمین دوره در تاریخ 29 خرداد الی 1 تیر برگزار می گردد.