دسته‌بندی نشده

اتوماسیون صنعتی

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی مشهد ۱۴۰۱ شانزدهمین دوره

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۱ الی ۴ شهریور ماه برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه اتوماسیون صنعتی مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۶/۰۱(۲۳/۰۸/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه معدن…

نمایشگاه صنعت

نمایشگاه صنعت مشهد ۱۴۰۱ بیست و سومین دوره

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۱ الی ۴ شهریور ماه برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه صنعت مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۶/۰۱(۲۳/۰۸/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه…

نمایشگاه متالوژی

نمایشگاه متالورژی مشهد ۱۴۰۱ پانزدهمین دوره

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات، فوالد، متالورژی، قالبسازی، آهنگری، ریخته گری و صنایع نسوز مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۱ الی ۴ شهریور ماه برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه متالوژی مشهد ۱۴۰۱:…

رنگ و رزین

نمایشگاه رنگ و رزین مشهد ۱۴۰۱ دوازدهمین دوره

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، پوششهای صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت ها مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۸ الی ۳۱ تیر ماه برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه رنگ…