نمایشگاه های آذربایجان

در بخش نمایشگاه های آذربایجان، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در کشور آذربایجان برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.

نمایشگاه ساختمان باکو ۲۰۲۴ بیست و نهمین دوره

نمایشگاه ساختمان جمهوری آذربایجان باکو (BakuBuild) ۲۰۲۴ بیست و نهمین دوره، در تاریخ ۱۵-۱۷ October معدل تاریخی ۲۴ الی ۲۶ مهر ۱۴۰۳ با حمایت شهرک های صنعتی ایران و با…