نمایشگاه های قزوین

در بخش نمایشگاه های قزوین، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در شهر قزوین برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
صنعت ساختمان قزوین

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین 1401 پانزدهمین دوره

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین 1401 پانزدهمین دورهدر تاریخ 12 الی 15 مهر ماه برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین با حضور شرکت های معتبر در زمینه صنعت ساختمان برگزار خواهد شد.