نمایشگاه های قزوین

در بخش نمایشگاه های قزوین، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در شهر قزوین برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.

نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و دندانپزشکی قزوین ۱۴۰۲،در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه تجهیزات پزشکی و…

نمایشگاه خدمات شهری قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه خدمات شهری قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۹ الی ۱۲ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه خدمات شهری قزوین شرکت نمایشگاه جلوه…

نمایشگاه برق قزوین ۱۴۰۳

نمایشگاه برق قزوین ۱۴۰۳، در تاریخ ۱ الی ۵ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه برق قزوین شرکت اندیشگران باران خیام می…

نمایشگاه صنایع دستی و سوغات قزوین ۱۴۰۳

نمایشگاه صنایع دستی و سوغات قزوین ۱۴۰۳، در تاریخ ۱۸ الی ۲۲ تیر ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه مبلمان قزوین شرکت نمایشگاه های…

نمایشگاه مبلمان قزوین ۱۴۰۳ بیست و دومین دوره

نمایشگاه مبلمان قزوین ۱۴۰۳ بیست و دومین دوره، در تاریخ ۱۱ الی ۱۵ تیر ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه مبلمان قزوین شرکت…

نمایشگاه موتور سیکلت و دوچرخه قزوین ۱۴۰۳

نمایشگاه موتور سیکلت و دوچرخه قزوین ۱۴۰۳، در تاریخ ۲۴ الی ۲۸ اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه موتور سیکلت و…

نمایشگاه لیزینگ ۱۴۰۲ قزوین

نمایشگاه لیزینگ ۱۴۰۲ قزوین، در تاریخ ۲۳ الی ۲۷ بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه لیزینگ قزوین، شرکت اینده سازان بازار ویرا…

نمایشگاه لوازم خانگی صوتی و تصویری قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه لوازم خانگی صوتی و تصویری قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۹ الی ۱۳ بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه لوازم خانگی صوتی…

نمایشگاه مبلمان قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه مبلمان قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۵ الی ۲۹ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه مبلمان قزوین شرکت ارمان تجارت فردای ماندگار می…

نمایشگاه ارایشی بهداشتی شوینده قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه ارایشی بهداشتی شوینده قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده ارایشی بهداشتی شوینده قزوین شرکت…

نمایشگاه شیرینی شکلات قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه شیرینی شکلات قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۱۱ الی ۱۵ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   در نمایشگاه مذکور کلیه محصولات غذایی اعم از…