بلاگ

بلاگ سایت رخدادنما مجله ای مصور از مطالب مختلف و متنوع است

محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران

محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران در بزرگراه چمران واقع است. شرکت سهامی نمایشگاه ها در سال ۱۳۳۸ ثبت شده است. محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران سه در ورودی…