نمایشگاه های شیراز

در بخش نمایشگاه های شیراز، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در شهر شیراز برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.

نمایشگاه حمل و نقل شیراز 1402 ششمین دوره

نمایشگاه حمل و نقل شیراز 1402 ششمین دوره، در تاریخ 9 الی 12 خرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد. نمایشگاه حمل و نقل شیراز 1402…

نمایشگاه دام و طیور شیراز 1402 هفدهمین دوره

نمایشگاه دام و طیور شیراز 1402 هفدهمین دوره در تاریخ 27 الی 30 اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   نمایشگاه دام و طیور شیراز…

نمایشگاه چرم شیراز 1402 دومین دوره

نمایشگاه چرم شیراز 1402 دومین دوره، در تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   مجری و برگزار کننده نمایشگاه چرم شیراز…