رخدادنما؛ وب سایت اطلاع رسانی نمایشگاه های ایران و جهان
رونق کسب و کارت رو فراموش نکن!
thum-6862c06519dfb7df2a8-havae3

تقویم نمایشگاه های داخلی

در این بخش از رخدادنما، تقویم نمایشگاه های ایران که در تهران و سایر شهرها برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.

لیست نمایشگاه های خارجی

تقویم نمایشگاه های خارجی

در این بخش از رخدادنما، تقویم نمایشگاه های کشورها و شهرهای مختلف از سراسر جهان، اطلاع رسانی می شود.

لیست غرفه ساز های نمایشگاهی

شرکت های غرفه سازی

در این بخش، لیست شرکت های غرفه ساز داخلی با گریدها و درجه بندی های مختلف از سراسر ایران اطلاع رسانی می شود.

 

      تاریخ شروع نمایشگاه تاسیسات تهران ۱۴۰۳:

 

      جمعه ۰۳/۰۷/۱۳  (۰۴/۱۰/۲۰۲۴)

 

      تاریخ پایان نمایشگاه تاسیسات تهران  ۱۴۰۳:

 

      دوشنبه ۰۳/۰۷/۱۶  (۰۷/۱۰/۲۰۲۳) 

 

 

                     تاریخ شروع نمایشگاه آرد و نان تهران ۱۴۰۳:

 

                             چهارشنبه ۰۳/۰۶/۲۸ (۱۸/۱۰/۲۰۲۴)

 

                     تاریخ پایان نمایشگاه آرد و نان تهران ۱۴۰۳:

 

                             شنبه ۰۳/۰۶/۳۱  (۲۰۱/۱۰/۲۰۲۴)

ویدیو های ویژه نمایشگاهی

نمایشگاه های اصفهان
کلیک کنید
نمایشگاه های شیراز
کلیک کنید
نمایشگاه های مشهد
کلیک کنید
نمایشگاه های تهران
کلیک کنید

تبلیغات (شرکت معرفان)

به جرأت می توان گفت آنچه در صنعت ...