نمایشگاه های تهران

در بخش نمایشگاه های تهران، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در شهر تهران برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران 1402 پنجمین دوره

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران 1402 پنجمین دوره، در تاریخ 22 الی 25 مرداد در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران…

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران

نمایشگاه ایران پلاست تهران 1402 هفدهمین دوره

نمایشگاه ایران پلاست تهران 1402 هفدهمین دوره، در تاریخ 26 الی 29 شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه ایران پلاست تهران شرکت هنوز…

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران

نمایشگاه آرد و نان تهران 1402 پانزدهمین دوره

نمایشگاه آرد و نان تهران 1402 پانزدهمین دوره، در تاریخ 16 الی 19 شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه آرد و نان…

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران 1402 دهمین دوره

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران 1402 دهمین دوره، در تاریخ 16 الی 19 شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران…

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران

نمایشگاه فرش دستباف تهران 1402 سی امین دوره

نمایشگاه فرش دستباف تهران 1402 سی امین دوره، در تاریخ 1 الی 7 شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه فرش دستباف تهران…

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران

نمایشگاه قطعات خودرو تهران 1402 هجدهمین دوره

نمایشگاه قطعات خودرو تهران 1402 هجدهمین دوره، در تاریخ 22 الی 25 مرداد در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه قطعات خودرو تهران شرکت بازرگانی…

نمایشگاه حمل و نقل ریلی

نمایشگاه حمل و نقل ریلی تهران 1402 دهمین دوره

نمایشگاه حمل و نقل ریلی تهران 1402 دهمین دوره، در تاریخ 1 الی 4 مرداد در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه حمل و…

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران

نمایشگاه شیشه تهران 1402 ششمین دوره

نمایشگاه شیشه تهران 1402 ششمین دوره، در تاریخ 23 الی 26 تیر در محل دایمی نمایشگاه تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه شیشه تهران، شرکت آوای موفق ایرانیان است. سایت…