همایش ها

در این دسته بندی همایش های برگزار شده در ایران و سایر کشور ها را مشاهده می کنید.

معدنکاری دیجیتال

نمایشگاه معدنکاری دیجیتال هتل المپیک 1401

نمایشگاه معدنکاری دیجیتال هتل المپیک 1401 در تاریخ 21 الی 23 شهریور ماه برگزار می گردد. همزمان با نمایشگاه معدنکاری دیجیتال هتل المپیک، همایش معدنکاری دیجیتال نیز برگزار می گردد.

نمایشگاه پوشاک

همایش فناوری ساختمان و انرژی گلستان 1401

همایش مهندسی فناوری های نوین ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی گلستان 1401 در تاریخ 3 الی 5 اسفند ماه برگزار می گردد. همایش فناوری های ساختمان و بهینه سازی…