نمایشگاه های کیش

در بخش نمایشگاه های کیش، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در جزیره کیش برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه گل و گیاه کیش 1401 اولین دوره

نمایشگاه گل و گیاه کیش 1401 اولین دوره در تاریخ 20 الی 27 دی ماه برگزار می گردد. نمایشگاه گل و گیاه کیش با حضور شرکت های معتبر در زمینه…

فرهنگ ایران زمین

نمایشگاه فرهنگ ایران زمین کیش 1401 اولین دوره

نمایشگاه فرهنگ ایران زمین، کیش 1401 اولین دوره در تاریخ 14 الی 17 شهریور ماه برگزار می گردد. نمایشگاه فرهنگ ایران زمین کیش شامل اقلیم و گردشگری، صنایع دستی، موسیقی،…

انرژی کیش

نمایشگاه انرژی کیش 1401

نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 1401 در تاریخ 30 دی ماه الی 3 بهمن ماه برگزار می گردد.