نمایشگاه های عراق

در بخش نمایشگاه های عراق، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در کشور عراق برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
نمایشگاه اگروپک عراق

نمایشگاه اگروپک اربیل عراق ۲۰۲۲

نمایشگاه اگروپک اربیل عراق ۲۰۲۲ در تاریخ ۱ الی ۳ آذر در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اربیل برگزار می گردد. نمایشگاه اگروپک اربیل Agro Pack Iraq در ۳…