تقویم نمایشگاه های داخلی

در بخش تقویم نمایشگاه داخلی، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در شهرهای ایران برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
نمایشگا ههای داخلی و خارجی

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران ۱۴۰۱ نهمین دوره

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران ۱۴۰۱ نهمین دوره در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. نمایشگاه کیف کفش چرم…

Tehran Agricultural Exhibition

نمایشگاه کشاورزی تهران ۱۴۰۱ هفتمین دوره

نمایشگاه کشاورزی،نهاده ها سیستم های نوین ابیاری کشت های گلخانه ای تهران ۱۴۰۱ هفتمین دوره در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران…

نمایشگا ههای داخلی و خارجی

نمایشگاه اپلیکیشن تهران ۱۴۰۱ اولین دوره

نمایشگاه اپلیکیشن تهران ۱۴۰۱ اولین دوره در تاریخ ۹ الی ۱۲ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار می گردد. نمایشگاه اپلیکیشن همزمان با نمایشگاه های اب و…