نمایشگاه های قزوین

در بخش نمایشگاه های قزوین، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در شهر قزوین برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
صنعت ساختمان قزوین

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین ۱۴۰۱ پانزدهمین دوره

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین ۱۴۰۱ پانزدهمین دورهدر تاریخ ۱۲ الی ۱۵ مهر ماه برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین با حضور شرکت های معتبر در زمینه صنعت ساختمان برگزار خواهد شد.