نمایشگاه های کیش

در بخش نمایشگاه های کیش، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در جزیره کیش برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه گل و گیاه کیش ۱۴۰۱ اولین دوره

نمایشگاه گل و گیاه کیش ۱۴۰۱ اولین دوره در تاریخ ۲۰ الی ۲۷ دی ماه برگزار می گردد. نمایشگاه گل و گیاه کیش با حضور شرکت های معتبر در زمینه…

فرهنگ ایران زمین

نمایشگاه فرهنگ ایران زمین کیش ۱۴۰۱ اولین دوره

نمایشگاه فرهنگ ایران زمین، کیش ۱۴۰۱ اولین دوره در تاریخ ۱۴ الی ۱۷ شهریور ماه برگزار می گردد. نمایشگاه فرهنگ ایران زمین کیش شامل اقلیم و گردشگری، صنایع دستی، موسیقی،…

انرژی کیش

نمایشگاه انرژی کیش ۱۴۰۱

نمایشگاه بین المللی انرژی کیش ۱۴۰۱ در تاریخ ۳۰ دی ماه الی ۳ بهمن ماه برگزار می گردد.