نمایشگاه های مشهد

در بخش نمایشگاه های مشهد، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در شهر مشهد برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
نمایشگا ههای داخلی و خارجی

نمایشگاه ارگانو فود مشهد 1401 چهارمین دوره

  نمایشگاه ارگانو فود مشهد 1401 چهارمین دوره در تاریخ 4 الی 7 اسفند ماه در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد. نمایشگاه ارگانو فود مشهد ارایه دهنده…