نمایشگاه های تهران

لیست شرکت کنندگان ایران متافو

نمایشگاه ایران متافو تهران ۱۴۰۱ نوزدهمین دوره

نمایشگاه ایران متافو تهران ۱۴۰۱ نوزدهمین دوره، در تاریخ ۹ الی ۱۲ آذر برگزار می گردد. نمایشگاه ایران متافو IranMetafo تاییده برگزاری از اتحادیه جهانی نمایشگاه های بین المللی UFI…

نمایشگاه آیفارم

نمایشگاه آیفارم تهران ۱۴۰۱ پنجمین دوره

نمایشگاه آیفارم تهران ۱۴۰۱ پنجمین دوره، درتاریخ ۲۱ الی ۲۴ شهریور در تهران برگزار می گردد. زمینه فعالیت نمایشگاه ایفارم تهران، ساخت و تجهیزات گلخانه، باغبانی، نهاده، سامانه های نوین…