منتخب

نمایشگاه صنعت

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان ۱۴۰۱ هفدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان۱۴۰۱ هفدهمین دوره در تاریخ ۷ الی ۱۰ تیر برگزار میگردد تاریخ شروع نمایشگاه صنعت اصفهان ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۴/۰۷(۲۸/۰۶/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه صنعت…

میدکس

نمایشگاه میدکس تهران ۱۴۰۱ سیزدهمین دوره

نمایشگاه معماری خانه مدرن دکوراسیون داخلی میدکس تهران ۱۴۰۱ سیزدهمین دوره در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ دی برگزار می گردد. دوره دوازدهم نمایشگاه خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون، میدکس…