تصاویر نمایشگاه نمایشگاه کاغذ مقوا تهران

نمایشگاه کاغذ مقوا سلولزی تهران 1401 پنجمین دوره

نمایشگاه بین المللی کاغذ مقوا فراورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران 1401 پنجمین دوره، در تاریخ 2 الی 5 مرداد برگزار می گردد. همزمان با نمایشگاه کاغذ و…