انرژی کیش

نمایشگاه انرژی کیش ۱۴۰۱

نمایشگاه بین المللی انرژی کیش ۱۴۰۱ در تاریخ ۳۰ دی ماه الی ۳ بهمن ماه برگزار می گردد.