صنعت اهواز

نمایشگاه صنعت اهواز ۱۴۰۱

نمایشگاه صنعت اهواز ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۴ الی ۲۷ ابان ماه در محل دایمی نمایشگاه های اهواز برگزار می گردد.