صنعت ساختمان قزوین

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین 1401 پانزدهمین دوره

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین 1401 پانزدهمین دورهدر تاریخ 12 الی 15 مهر ماه برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین با حضور شرکت های معتبر در زمینه صنعت ساختمان برگزار خواهد شد.

نمایشگاه پوشاک

همایش فناوری ساختمان و انرژی گلستان 1401

همایش مهندسی فناوری های نوین ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی گلستان 1401 در تاریخ 3 الی 5 اسفند ماه برگزار می گردد. همایش فناوری های ساختمان و بهینه سازی…