نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه HSE کرمان 1401 دومین دوره

نمایشگاه امداد و نجات اتش نشانی HSE کرمان 1401 دومین دوره در تاریخ 1 الی 4 شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های کرمان برگزار می گردد.

نماشگاه پوشاک تهران

نمایشگاه پوشاک تهران 1401 دهمین دوره

نمایشگاه بین المللی پوشاک تهران 1401 دهمین دوره، در تاریخ 29 مهر الی 2 آبان برگزار می گردد. نمایشگاه پوشاک تهران، ایران مد Iran Mode همزمان با نمایشگاه ماشین الات…

نمایشگاه نساجی تهران

نمایشگاه نساجی تهران 1401 بیست و هشتمین دوره

نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1401 بیست و هشتمین دوره، از 29 مهر الی 2 آبان برگزار می گردد. نمایشگاه ماشین آلات نساجی ایرانتکس IRANTEX، همزمان با نمایشگاه پوشاک تهران،…

نمایشگاه صنعت تهران

نمایشگاه صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره

نمایشگاه صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره، در تاریخ 9 الی 12 مهر برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت تهران از گسترده ترین رویداد های صنعتی و بازرگانی کشور می…