نمایشگاه اگروپک عراق

نمایشگاه اگروپک اربیل عراق ۲۰۲۲

نمایشگاه اگروپک اربیل عراق ۲۰۲۲ در تاریخ ۱ الی ۳ آذر در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اربیل برگزار می گردد. نمایشگاه اگروپک اربیل Agro Pack Iraq در ۳…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه صنایع غذایی گلستان ۱۴۰۱ پنجمین دوره

نمایشگاه صنایع غذایی، فراورده های لبنی و پروتئینی گلستان ۱۴۰۱ پنجمین دوره در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ بهمن ماه برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی گلستان از پربازدید ترین نمایشگاه…