نمایشگاه قهوه و نوشیدنی شیراز ۱۴۰۲

نمایشگاه قهوه و نوشیدنی شیراز ۱۴۰۲، در تاریخ ۱ الی ۹ اذر ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   همزمان با نمایشگاه قهوه و نوشیدنی شیراز نمایشگاه…

نمایشگاه نوشیدنی و قهوه تهران

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران ۱۴۰۲ دهمین دوره

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران ۱۴۰۲ دهمین دوره، در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران…