کشاورزی همدان

نمایشگاه کشاورزی همدان ۱۴۰۱ نوزدهمین دوره

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهادها، سیستم های آبیاری و کشت های گلخانه ای) همدان ۱۴۰۱ در تاریخ ۴ الی ۷ مرداد برگزار می گردد.

نمایشگاه آیفارم

نمایشگاه آیفارم تهران ۱۴۰۱ پنجمین دوره

نمایشگاه آیفارم تهران ۱۴۰۱ پنجمین دوره، درتاریخ ۲۱ الی ۲۴ شهریور در تهران برگزار می گردد. زمینه فعالیت نمایشگاه ایفارم تهران، ساخت و تجهیزات گلخانه، باغبانی، نهاده، سامانه های نوین…