نمایشگا ههای داخلی و خارجی

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران 1401 نهمین دوره

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران 1401 نهمین دوره در تاریخ 19 الی 22 دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. نمایشگاه کیف کفش چرم…

چرم شیراز

نمایشگاه پوشاک شیراز 1401 اولین دوره

نمایشگاه پوشاک و صنایع وابسته شیراز 1401 اولین دوره در تاریخ 9 الی 12 شهریور ماه برگزار می گردد. نمایشگاه پوشاک و صنایع وابسته شیراز با حضور شرکت های معتبر…