کشاورزی همدان

نمایشگاه کشاورزی همدان ۱۴۰۱ نوزدهمین دوره

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهادها، سیستم های آبیاری و کشت های گلخانه ای) همدان ۱۴۰۱ در تاریخ ۴ الی ۷ مرداد برگزار می گردد.