نمایشگاه های رسانه نشریات مطبوعات

نمایشگاه کتاب رسانه نشریات کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه کتاب رسانه نشریات کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۸ الی ۱۴ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه کتاب رسانه نشریات کردستان هنوز…