چاپ و بسته بندی

نمایشگاه کاغذ و مقوا

نمایشگاه کاغذ مقوا تهران ۱۴۰۳ هفتمین دوره

نمایشگاه کاغذ مقوا تهران ۱۴۰۳ هفتمین دوره، در تاریخ ۹ الی ۱۲ مرداد در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه کاغد مقوا تهران، شرکت آینده…

نمایشگاه سوغات و هدایا یزد ۱۴۰۳ سومین دوره

نمایشگاه سوغات و هدایا یزد ۱۴۰۳ سومین دوره، در تاریخ ۲۴ الی ۲۹ اردیبهشت در محل دایمی نمایشگاه های یزد همزمان با پانزدهمین دوره نمایشگاه های صنایع دستی و هنر…

نمایشگاه کتاب تهران ۱۴۰۳ سی و پنجمین دوره

نمایشگاه کتاب تهران ۱۴۰۳ سی و پنجمین دوره، در تاریخ ۱۹ الی ۲۹ اردیبهشت در محل مصلی امام خمینی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه کتاب تهران، خانه کتاب و…

نمایشگاه تبلیغات چاپ بسته بندی قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه تبلیغات چاپ بسته بندی قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه الی ۳ شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه تبلیغات…