نمایشگاه های خراسان شمالی

در بخش نمایشگاه های خراسان شمالی، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در استان خراسان شمالی برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
نمایشگاه ساختمان بجنورد

نمایشگاه صنعت ساختمان بجنورد ۱۴۰۱ چهاردهمین دوره

نمایشگاه صنعت ساختمان بجنورد ۱۴۰۱ چهاردهمین دوره، در تاریخ ۳ الی ۶ مرداد در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی بجنورد برگزار می گردد. چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان خراسان شمالی…