نمایشگاه های خراسان شمالی

در بخش نمایشگاه های خراسان شمالی، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در استان خراسان شمالی برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
نمایشگاه ساختمان بجنورد

نمایشگاه صنعت ساختمان بجنورد 1401 چهاردهمین دوره

نمایشگاه صنعت ساختمان بجنورد 1401 چهاردهمین دوره، در تاریخ 3 الی 6 مرداد در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی بجنورد برگزار می گردد. چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان خراسان شمالی…