تصاویر لیست شرکت کنندگان 1400 نمایشگاه فینکس

نمایشگاه بین المللی بورس بانک بیمه تهران ۱۴۰۱ چهاردهمین دوره

نمایشگاه بین المللی بورس بانک بیمه تهران ۱۴۰۱ چهاردهمین دوره، در تاریخ ۲ الی ۵ مرداد برگزار می گردد. نمایشگاه بورس بانک بیمه تهران فینکس Finex 2022 همزمان با نمایشگاه…