نمایشگاه دام و طیور شیراز 1402 هفدهمین دوره

نمایشگاه دام و طیور شیراز 1402 هفدهمین دوره در تاریخ 27 الی 30 اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   نمایشگاه دام و طیور شیراز…