کشاورزی گلستان

نمایشگاه کشاورزی گلستان 1401 هجدهمین دوره

نمایشگاه کشاورزی، ماشین الات کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته گلستان 1401 هجدهمین دوره در تاریخ 12 الی 15 مهر ماه برگزار می گردد.