نمایشگاه گل و گیاه ارومیه ۱۴۰۳

نمایشگاه گل و گیاه ارومیه ۱۴۰۳، در تاریخ ۲۲ الی ۲۸ اردیبهشت در محل دایمی نمایشگاه های ارومیه برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه گل و گیاه ارومیه شرکت…

نمایشگاه گل و گیاه تبریز ۱۴۰۳ هجدهمین دوره

نمایشگاه گل و گیاه تبریز ۱۴۰۳ هجدهمین دوره، در تاریخ ۲۱ الی ۲۵ خرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های تبریز برگزار می گردد.   جهت کسب اطلاعات بیشتر با…

نمایشگاه صنعت کشاورزی یزد ۱۴۰۲

نمایشگاه صنعت کشاورزی یزد ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ دی ماه توسط شرکت نمایشگاه بین المللی یزد در محل دایمی نمایشگاه های یزد برگزار می گردد.   جهت کسب…