نمایشگاه ارایش بهداشتی سلولزی شیراز ۱۴۰۲

نمایشگاه ارایش بهداشتی سلولزی شیراز ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه ارایش بهداشتی سلولزی شیراز…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه ارایشی بهداشتی گلستان ۱۴۰۱ پنجمین دوره

نمایشگاه ارایشی بهداشتی و سلولزی، شوینده و پاک کننده گلستان ۱۴۰۱ پنجمین دوره در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ بهمن برگزار می گردد. نمایشگاه ارایشی بهداشتی گلستان از پربازدید ترین نمایشگاه…