نمایشگا ههای داخلی و خارجی

نمایشگاه فرش اصفهان ۱۴۰۱ بیست و پنجمین دوره

نمایشگاه فرش اصفهان ۱۴۰۱ بیست و پنجمین دوره در تاریخ ۵ الی ۱۰ بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد. نمایشگاه فرش اصفهان به عنوان بزرگ…