جشنواره اقوام ایرانی قزوین ۱۴۰۲

جشنواره اقوام ایرانی قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۱۰ الی ۱۴ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده جشنواره اقوام ایرانی قزوین شرکت ارمان…