نمایشگاه پوشاک اصفهان ۱۴۰۲ پانزدهمین دوره

نمایشگاه پوشاک اصفهان ۱۴۰۲ پانزدهمین دوره، در تاریخ ۴ الی ۷ خرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه پوشاک اصفهان شرکت روشا رخداد…