نمایشگاه الکامپ اهواز ۱۴۰۲

نمایشگاه الکامپ اهواز ۱۴۰۲، در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ مهر ماه بازه زمانی ۱۷ الی ۲۲ در محل دایمی نمایشگاه های کرمان برگزار می گردد.   جهت کسب اطلاعات بیشتر…

نمایشگاه الکامپ یزد ۱۴۰۲

نمایشگاه الکامپ یزد ۱۴۰۲، در تاریخ ۷ الی ۱۰ شهریور ماه بازه زمانی ۱۷ الی ۲۲ در محل دایمی نمایشگاه های یزد برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه الکامپ…

نمایشگاه اپلیکیشن تهران

نمایشگاه اپلیکیشن تهران ۱۴۰۲ اولین دوره

نمایشگاه اپلیکیشن تهران ۱۴۰۲ اولین دوره در تاریخ ۲ الی ۵ بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه اپلیکیشن تهران شرکت تجارت و اطلاعات…