نمایشگاه صنایع دستی تهران

نمایشگاه ایران پلاست تهران ۱۴۰۳ هجدهمین دوره

نمایشگاه ایران پلاست تهران ۱۴۰۳ هجدهمین دوره، در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه ایران پلاست تهران، شرکت راهکار…