نمایشگاه اپلیکیشن تهران

نمایشگاه اپلیکیشن تهران ۱۴۰۲ اولین دوره

نمایشگاه اپلیکیشن تهران ۱۴۰۲ اولین دوره در تاریخ ۲ الی ۵ بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه اپلیکیشن تهران شرکت تجارت و اطلاعات…