نمایشگاه حمل و نقل شیراز 1402 ششمین دوره

نمایشگاه حمل و نقل شیراز 1402 ششمین دوره، در تاریخ 9 الی 12 خرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد. نمایشگاه حمل و نقل شیراز 1402…