نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه HSE کرمان 1401 دومین دوره

نمایشگاه امداد و نجات اتش نشانی HSE کرمان 1401 دومین دوره در تاریخ 1 الی 4 شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های کرمان برگزار می گردد.