نمایشگاه تجهیزات پزشکی اهواز ۱۴۰۲

نمایشگاه تجهیزات پزشکی اهواز ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۸ اذر الی ۱ دی ماه توسط شرکت نمایشگاه بین‌ المللی اهواز در محل دایمی نمایشگاه های اهواز برگزار می گردد.   همزمان…

نمایشگاه پزشکی دندانپزشکی مشهد ۱۴۰۲ هجدهمین دوره

نمایشگاه پزشکی دندانپزشکی مشهد ۱۴۰۲ هجدهمین دوره، در تاریخ ۱۷ الی ۲۰ ابان ماه در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.     برگزار کننده نمایشگاه پزشکی دندانپزشکی مشهد…