نمایشگاه صنعت ساختمان کردستان ۱۴۰۳ نوزدهمین دوره

نمایشگاه صنعت ساختمان کردستان ۱۴۰۳ نوزدهمین دوره،در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه صنعت ساختمان کردستان شرکت…