نمایشگاه پروژه قطر ۲۰۲۳ نوزدهمین دوره

نمایشگاه پروژه قطر ۲۰۲۳ نوزدهمین دوره، در تاریخ ۸ الی ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ معادل تاریخی ۲۹may – 1 june 2023 در محل دایمی نمایشگاه های Doha exhibition برگزار می…