نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه ارایشی بهداشتی گلستان ۱۴۰۱ پنجمین دوره

نمایشگاه ارایشی بهداشتی و سلولزی، شوینده و پاک کننده گلستان ۱۴۰۱ پنجمین دوره در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ بهمن برگزار می گردد. نمایشگاه ارایشی بهداشتی گلستان از پربازدید ترین نمایشگاه…