نمایشگاه صنعت دام و طیور و شیلات شیراز ۱۴۰۳

نمایشگاه صنعت دام و طیور و شیلات شیراز ۱۴۰۳، در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه صنعت دام…

نمایشگاه دام و طیور گلستان

نمایشگاه دام طیور و کشاورزی گلستان ۱۴۰۲

نمایشگاه دام طیور و کشاورزی گلستان ۱۴۰۲،در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های استان گلستان برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه دام طیور و کشاورزی…

نمایشگاه دام و طیور شیراز ۱۴۰۲ هفدهمین دوره

نمایشگاه دام و طیور شیراز ۱۴۰۲ هفدهمین دوره در تاریخ ۲۷ الی ۳۰ اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   نمایشگاه دام و طیور شیراز…