نمایشگاه دام و طیور گلستان

نمایشگاه دام طیور و کشاورزی گلستان ۱۴۰۲

نمایشگاه دام طیور و کشاورزی گلستان ۱۴۰۲،در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های استان گلستان برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه دام طیور و کشاورزی…

نمایشگاه اگروپک عراق

نمایشگاه اگروپک عراق ۲۰۲۳ ششمین دوره

نمایشگاه اگروپک عراق ۲۰۲۳، در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های عراق اربیل برگزار می گردد. نمایشگاه اگروپک عراق محصولات و خدمات مواد غذایی ، چاپ…

نمایشگاه دام و طیور شیراز ۱۴۰۲ هفدهمین دوره

نمایشگاه دام و طیور شیراز ۱۴۰۲ هفدهمین دوره در تاریخ ۲۷ الی ۳۰ اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   نمایشگاه دام و طیور شیراز…