نمایشگاه سنگ معدن اصفهان ۱۴۰۲ هجدهمین دوره

نمایشگاه سنگ معدن اصفهان ۱۴۰۲ هجدهمین دوره، در تاریخ ۱ الی ۴ اذر ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار می گردد.   مجری و برگزارکننده نمایشگاه…

نمایشگاه پروژه قطر ۲۰۲۳ نوزدهمین دوره

نمایشگاه پروژه قطر ۲۰۲۳ نوزدهمین دوره، در تاریخ ۸ الی ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ معادل تاریخی ۲۹may – 1 june 2023 در محل دایمی نمایشگاه های Doha exhibition برگزار می…